Referanslarımız

Enerji piyasasında Şirketimiz uzmanlarının MTB Danışmanlık ve diğer şirketlerde dağıtım ve üretim tesis ve özelleşme projelerinde görev aldığı yerli ve yabancı firmalardan bazıları aşağıda yer almıştır.

Bu projeler; doğal gaz, ithal ve yerli linyit ile yenilenebilir enerji (HES, RES, Güneş, vb) santral projeleri geliştirme, lisanslama, tesis ve işletme faaliyetleridir.

Ayrıca dağıtım özelleşme, devir ve işletme süreci faaliyet hizmetleridir.

referanslar-head
referans-aksa

Strateji Belgesi gereği 21 Dağıtım Bölgesinin Özelleşme İdaresi tarafından 2010 ve 2011 yıllarında özelleştirme ihalesi yapılan GEDİZ, DİCLE, AKDENİZ VE AYEDAŞ Dağıtım Bölgelerinin Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ile birlikte danışmanlık hizmeti verilmiştir.
Bu süreçte Dağıtım Bölgelerinin teknik incelenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması işleri Şirketimiz tarafından yürütülmüştür.

referans-yıldız

Osmangazi EDAŞ ‘ın Devir Sürecinin yönetimi ile birlikte 2011 – 2015 dönemi RAG Tablolarının hazırlanması, bu döneme ilişkin bölgesel ve ulusal tarifelerin hazırlanması, talep tahminlerinin yapılması, yatırım planlamasının yapılması işleri Şirketimiz tarafından yürütülmüştür.

Ayrıca Dedeli Toptan Satış Şirketinin piyasa ticareti ve yapılanması hususunda teknik müşavirlik hizmeti verilmiştir.

referans-gülsan

KASIMLAR Barajı ve Hidroelektrik Santralinin satın alınması ve proje revizesi hususlarında teknik müşavirlik hizmeti verilmiştir.

Türkiye’nin Doğusu / DİCLE dağıtım şirketi için (Özelleştirme Bedeli 300 Milyon USD),

 

Türkiye’nin Batısı / GEDİZ dağıtım şirketi için  (Özelleştirme Bedeli 2 Milyar USD)

Türkiye’nin Güneyi / TOROSLAR dağıtım şirketi için  (Özelleştirme Bedeli 2 Milyar USD

İSTANBUL / AYEDAŞ Dağıtım şirketi için (Özelleştirme Bedeli 2 Milyar USD),