dağıtım-head

Dağıtım

Dağıtım konusunda vermiş olduğumuz hizmet, kurumlar veya firmaların çeşitli yatırım projelerinin sahip olması gereken tüm özelliklerinin belirlenmesi ve profesyonel olarak danışmanlık verilmesini kapsamaktadır.

Bu hizmetler;

 • Devir yönetimi, işletme faaliyetleri alanlarında, süreçlerin kontrolü ve bilgilerinin sağlanması,
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlara yükümlülüklerin müşavirliği,
 • Yatırım Harcamaları ve yansıtılması konuları müşavirliği,
 • Tarifelerin Hazırlanması, süreç ile ilgili bilgilerin sağlanması,
 • Özelleştirme sonrası faaliyetlerin ve özelliklerinin belirlenmesi,
 • Organize sanayi bölgelerinin özelliklerinin ve yatırımcının beklentisine uygun bilgilerin belirlenmesi, olarak yer almaktadır.

 

 

 

 

Piyasa Ticareti

Piyasa Ticareti hizmeti temel olarak, piyasayı yakından takip eden yatırımcılar ve
firmalar için çeşitli konularda danışmanlık hizmetini kapsamaktadır.

Bu hizmetler;

 • Türkiye piyasa gelişiminin profesyonel olarak takibinin sağlanması,
 • Mevcut ve potansiyel piyasa katılımcılarının takibi ve raporlanması,
 • Arz - Talep durumunun incelenerek piyasaya uygunluk ölçütlerinin belirlenmesi,
 • İkili anlaşma piyasasının yakından takibi ve raporlarının ortaya konulması,
 • Pmum (serbest piyasa) Ticareti'nin özellikleri, etkileri ve yatırımcı açısından özelliklerinin belirlenmesi,
 • Kurum ve kuruluşlara karşı yükümlülüklerin belirlenmesi ve raporlanması, olarak belirlenmiştir.

 

 

 

 

piyasa-ticareti-head
uretim-head

Üretim

Üretim konusunda vermiş olduğumuz hizmet, kurumların veya firmaların planlanan, yapımına başlanan projelerinin tüm süreçlerindeki danışmanlığı kapsamaktadır.

Bu hizmetler;

 • EÜAŞ (Elektrik Üretim A.Ş) portföy özelleştirmeleri,
 • Yeni projelerin yapımı ve tüm süreçleri,
 • Biyogaz santralleri yapımı ve işletilmesi,
 • Rüzgar santralleri yapımı ve işletilmesi,
 • Güneş enerjisi santralleri yapımı ve işletilmesi,
 • Hidroelektrik santraller yapımı ve işletilmesi,
 • Jeotermal santraller yapımı ve işletilmesi,
 • Doğalgaz santralleri yapımı ve işletilmesi,
 • Yer seçimi konusunda özelliklerin belirlenmesi,
 • Veri deposu süreci,
 • Ön değerlendirme ve raporlama,
 • İzin ve lisanslama süreçlerindeki tüm faktörlerin belirlenmesi, olarak belirlenmiştir.