Ahi Kıca Res

Türkiye’nin Mersin ili içerisinde, Karaman ili sınırlarında Mut İlçesi Kıca Köyü Bölgesinde 10 MW başvurulu ancak 100 MWa kadar genişleyebilecek Rüzgar Santrali için en başından Lisans alınmasına kadar geçen tüm süreçlerin organizasyonu ve sürecin sona erdirilmesi işleri grup şirketimiz, AHİ KICA RES A. ŞİRKETİ adına yapılarak ölçümleri tamamlanmış olup kapasite ihalesi beklemektedir.

(Yatırım bedeli yaklaşık 12 Milyon Dolardır.)

Gazipaşa Maha Res

Türkiye’nin Akdeniz Bölgesinde Antalya İli Gazipaşa İlçesinde bulunan Gazipaşa Maha Res Ölçüm İstasyonunun meteorolojik ölçümü devam etmektedir ve kapasitesi ise 20MW olup tüm teknik, idari, yürütme ve proje işlemleri şirketimiz, AHİ MUT RES ENERJİ A.Ş. tarafından yapılmaktadır.

Ges Res ve Biyogaz

AHİ MUT RES ENERJİ A.Ş. Tarafından lisanslı veya lisanssız olarak Ges, Res ve Biyogaz projeleri başta olmak üzere tüm yenilenebilir projelerinin ölçüm istasyonları kurulumu, ölçümlerinin alınımı, yapım, bakım-onarım, projelendirme, izin ve olurlarının alınması, tüm başvuru ve danışmanlık hizmetleri yapılmaktadır. Özetle tüm yenilenebilir projelerinin teknik, idari ve yürütme projeleri tarafımızca yapılmaktadır.

Atıksu Arıtma Çamurundan Enerji Üreten “Exerji” Sistemi 

Atıksu arıtma çamuru, çok miktarda su içerdiği için, yakma öncesi konvansiyel kurutma işlemi için çok miktarda enerji gerekir. Exergy Buhar Kurutucusu ise, kurutma için kullanılan enerjinin hemen tümünü, buhar olarak geri kazandığından ve bu buhardan ilave elektrik elde edildiğinden dolayı çok avantajlı bir sistemdir.

“Exerji” Buharlı Kurutucu

Buharlı Kurutucu, kapalı ve basınçlı bir sistemdir. 500 m2 alanda, kapasiteye bağlı olarak 25-45 m yüksekliğinde dikey kolonlardan, bir kızgın buhar üfleme fanı ve bir siklondan oluşur. Kurutulacak madde, bu sistem içinde endirekt olarak aşırı ısıtılmış buhara maruz bırakılır. Kurutma ısısı, ısı eşanjörü içindeki tüp yüzeylerinden çamurdan oluşan buhara ve askıdaki çamura transfer olur.

Yakma Odası

Yakma Odası, esasında son derece geliştirilmiş siklonik bir fırındır. Aerodinamik alanlar oluşturmak için boşluklar boyunca yeteri kadar üfleçler yerleştirilmiştir. Yakma odasında oluşan enerjinin geri kazanılması maksimize edilmiş ve refrakter (dolayısıyla bakım süresi) asgariye indirilmiştir. Örneğin, akışkan yataklı kazanlarda, refraktör bakımı ve yenilenmesi için yılda 45 gün işletmeye ara verilir. Fırın, gazları 2 saniye süreyle en az 850 oC de tutmak için özel olarak tasarlanmıştır.

Elektrik Üretim Sistemi

Elektrik, buhar vasıtasıyla iki türbinde üretilecektir. Sistem, karşı basınç türbini (Backpressure Turbine) , yoğuşmalı türbin (Condensing Turbine), yoğunlaştırıcı, soğutma kulesi, ön-ısıtıcı, gaz giderici, kazan su besleme pompası ve su arıtma ünitesinden oluşmaktadır. Çamurun yanmasından elde edilen ısıdan oluşan yüksek basınçlı buhar, karşı basınç türbininde elektrik üretmek için kullanılır. Türbinden çıkan buhar, buharlı kurutucu için ısı kaynağını oluşturur.